Jarenlange familieruzies, problemen tussen ouders en kinderen, vechtscheidingen,... Talrijk zijn de voorbeelden waar het recht meer gebruikt wordt in een machtsstrijd om 'zijn grote gelijk' te halen, dan om een constructieve oplossing voor het probleem te vinden. Bovendien nemen de kosten dan vaak fenomenale proporties aan.
...