Toen ze in 2002 vaststelde dat op de Belgische wegen een stuk meer dodelijke verkeersslachtoffer vielen dan in de buurlanden stelde de federale regering zich een ambitieus doel: tegen 2010 moest dat aantal met de helft verminderen. Van 1500 naar maximaal 750 doden per jaar. Om dat doel te bereiken, werd een heel arsenaal van maatregelen genomen, zoals de beruchte nieuwe wet op de verkeersveiligheid die in het voorjaar van 2004 van kracht werd. Die wet heeft een nieuwe categorie van overtredingen ingevoerd en is veel strenger voor een aantal kleine inbreuken (rechts inhalen, telefoneren tijdens het rijden, wild parkeren enz.).
...