Eind 2005 werd in de kamercommissie Financiën nog gevraagd waarom - voor het derde jaar op rij - de bedrijfsvoorheffing in 2006 niet volledig rekening houdt met de hervorming van de personenbelasting (meer bepaald met de decumul). Volgens Staatssecretaris Hervé Jamar, bevoegd voor de strijd tegen de fiscale fraude, kan "om loutere technische redenen slechts een deel van de hervorming van de personenbelasting gebeuren via de bedrijfsvoorheffing". Fiscale specialisten berekenden dat in 2006 de fiscus via de bedrijfsvoorheffing zowat 1 miljard meer zal innen dan waar hij recht op heeft!
...