Sinds maart van dit jaar is Marie Arena minister van (onder andere) Pensioenen. Sindsdien werden vier maatregelen goedgekeurd om het wettelijk pensioen te versterken: de IGO (inkomensgarantie voor wie geen minimumpensioen heeft) verhoogde, de minimumpensioenen werden opgetrokken, de solidariteitsbijdrage wordt geleidelijk afgeschaft en de bijverdiengrenzen voor 65-plussers gaan omhoog. We legden haar uw vragen voor die een politiek antwoord vereisen.
...