1. Het verkeersdrempelbord

Dacht u ook dat dit bord alleen een verhoging van de rijbaan aanduidt? Mis! Het duidt een verhoging aan en tegelijk een snelheidsbeperking tot 30 km/uur.
...

Dacht u ook dat dit bord alleen een verhoging van de rijbaan aanduidt? Mis! Het duidt een verhoging aan en tegelijk een snelheidsbeperking tot 30 km/uur.We rijden massaal rond met het idee dat een bus die zijn halte verlaat altijd voorrang heeft. Niet waar! Een bus heeft die voorrang alléén in de bebouwde kom.Tenzij anders aangeduid mag een bromfiets klasse B (max. 45 km/uur) over-al waar de snelheid beperkt is tot 50 km/uur zowel op het fietspad als op de rijbaan rijden. Dit op voorwaarde dat hij andere weggebruikers niet hindert. Meestal denken we dat hij alleen op het fietspad mag.Neen! Binnen de bebouwde kom mogen we op een weg met eenrichtingsverkeer gerust links blijven rijden wanneer de linkse rijstrook het best aan onze bestemming beantwoordt.Wanneer we aan een kruispunt op de rechterrijstrook rijden en dit bord zien, mogen we zowel rechtdoor rijden als rechts afslaan. Veel mensen denken dat ze dan alleen rechtdoor mogen, maar een aanwijzingsbord zoals dit is niet hetzelfde als een gebods- of een verbodsbord.Op een kruispunt zonder voorrangsborden of verkeerslichten heeft een fietser op een doorlopend fietspad altijd voorrang, maar voor auto's blijft de voorrang van rechts gelden. In de situatie op de foto denkt drie kwart van de automobilisten dat ze voorrang hebben op zowel de fietser als de auto's. Mis dus: in deze situatie heeft de fietser voorrang op u, de auto's niet.Tenzij een bord een snelheidsbeperking aangeeft, mogen we buiten de bebouwde kom op een weg met 2 x 2 rijstroken, gescheiden door een middenberm 120 km/uur rijden (zoals op een autosnelweg). Toch denken we vaak dat we hier niet boven de 70 of 90 km/uur mogen gaan. Hier denken 2 op de 3 chauffeurs dat dit parkeerbord met een naar boven gerichte pijl geldt tot eenzelfde parkeerbord met een naar onderen gerichte pijl. Dat is niet helemaal correct: het geldt ofwel tot aan dit bord met naar onderen gerichte pijl ofwel tot het eerstvolgende kruispunt.Dit voertuig staat minder dan 5 meter voorbij een oversteekplaats voor voetgangers. En het staat er correct! Automobilisten moeten een voetganger tijdig kunnen zien in de eigen rijrichting. Daarom geldt de verplichte afstand van 5 meter alleen vóór de over-steekplaats, niet er voorbij.Dit bord geeft een autoweg met vier rijstroken en een busstrook aan, maar het staat in een bebouwde kom. Als we hier 120 km/uur rijden, lopen we een groot gevaar geflitst te worden. Tenzij anders aangeduid is de snelheid in de bebouwde kom immers altijd beperkt tot 50 km/uur, ook op een brede weg als deze op onze foto.