Kort voor de eerste lockdown vorig jaar heb ik aan tandtoerisme gedaan. Ik ben voor een paar dagen naar Boedapest geweest voor een tandimplantaat en verschillende kronen. Ik kon zo honderden euro's besparen, vertelt Joanna, 58 jaar, die dit louter om financiële redenen deed.
...

Kort voor de eerste lockdown vorig jaar heb ik aan tandtoerisme gedaan. Ik ben voor een paar dagen naar Boedapest geweest voor een tandimplantaat en verschillende kronen. Ik kon zo honderden euro's besparen, vertelt Joanna, 58 jaar, die dit louter om financiële redenen deed. Bleachen, facetten aanbrengen, implantaten, bottransplantaties, parodontie... Tandartspraktijken in Hognarije, Portugal, Turkije, Tunesië, Roemenië, Macedonië, maar ook Spanje bieden tandzorg allerhande die gemiddeld 50% goedkoper is dan in België. Visa en Oxford Economics hebben berekend dat dit medisch toerisme de volgende tien jaar met 25% per jaar zal toenemen. Het vliegtuig nemen om de kosten de drukken klinkt veelbelovend. Maar bij een geschil of wanneer er complicaties optreden, wat niet zelden het geval is, kan het je duur komen te staan. En je tandarts in België zal niet gauw geneigd zijn je verder te helpen nadien! "Iedereen is vrij om zich in het buitenland te laten behandelen, maar de risico's moet je erbij nemen", zegt Michel Devriese, woordvoerder van de Belgische Vereniging van Tandartsen. "Als er nadien een probleem optreedt of een complicatie, zal een Belgische tandarts je zelden willen verder helpen. Hij/zij zal je wellicht aanraden een low cost vlucht te boeken, terug richting Hongarije, Turkije of Tunesië. Want een tandarts heeft wel degelijk het recht zorg te weigeren wanneer het niet om een essentiële behandeling gaat. Hij loopt trouwens een serieus aansprakelijkheidsrisico als hij toch probeert de slechte buitenlandse zorg weer recht te trekken." Het probleem met een behandeling in het buitenland is vaak de korte tijdsspanne waarin die wordt uitgevoerd. In het beste geval duurt die slechts enkele dagen, terwijl dit normaal maanden in beslag neemt. "Tandzorg is complex", benadrukt Devriese. "Een wonde moet helen, dat vraagt tijd. Het duurt soms maanden voor een implantaat voldoende een wordt met het bot waarin het werd aangebracht. Door dit biologische proces niet zijn gang te laten gaan, sla je stappen over." Met alle gevolgen vandien. Je laat je behandelen in het buitenland en dat draait verkeerd uit. Wie gaat dat betalen? "De verplichte ziekteverzekering betaalt een behandeling in het buitenland enkel terug wanneer zich daar ter plekke een medisch probleem voordoet. Je hebt bijvoorbeeld een ongeluk en je hebt medische zorg nodig die niet kan wachten tot je terug thuis bent of gerepatrieerd bent", licht Élodie Debrumetz van de CM toe. "Al zijn er uitzonderingen voor behandelingen die niet in België kunnen worden uitgevoerd, maar daarvoor is vooraf de toestemming nodig van de raadgevende arts. Medisch (tand-)toerisme valt daar uiteraard niet onder."