"Filosofen hebben nooit aanvaard dat...

"Filosofen hebben nooit aanvaard dat geld de enige maatstaf is voor het goede en economen hebben te weinig naar hen geluisterd."