"Europa moet ophouden zich met alles te willen ...

"Europa moet ophouden zich met alles te willen bezighouden. Er is méér Europa nodig daar waar ze een meerwaarde biedt. Voor het digitale, bijvoorbeeld."