"Europa moet ophouden zich met alles te willen ...