1 Wie geeft volmacht aan wie?

Bepaal niet alleen aan wie je volmacht geeft (bv. je partner), maar voorzie ook vervangers voor het geval de lasthebber overlijdt of dement wordt (bv. kinderen of een ander familielid). Je kan ook een lasthebber ad hoc aanstellen: zo kan je je partner aanstellen als lasthebber, maar bijvoorbeeld jouw zoon of broer voor het specifieke geval er tegenstrijdige belangen zijn (bv. het wijzigen van het huwelijkscontract).
...

Bepaal niet alleen aan wie je volmacht geeft (bv. je partner), maar voorzie ook vervangers voor het geval de lasthebber overlijdt of dement wordt (bv. kinderen of een ander familielid). Je kan ook een lasthebber ad hoc aanstellen: zo kan je je partner aanstellen als lasthebber, maar bijvoorbeeld jouw zoon of broer voor het specifieke geval er tegenstrijdige belangen zijn (bv. het wijzigen van het huwelijkscontract).De volmachtgever kan volledig vrij bepalen vanaf wanneer de volmacht in werking treedt. Dat kan vanaf de ondertekening zijn, maar vaak zal men kiezen voor het moment van wilsonbekwaamheid, vastgesteld door twee onafhankelijke artsen die door de lasthebber werden aangeduid en die beiden tot hetzelfde besluit komen.Daden van beheerDit zijn dagdagelijkse handelingen zoals:het pensioen en andere vergoedingen innenkapitalen en inkomsten innen (bv. huurinkomsten)de belastingaangifte invullen en bezwaar indienenhuur- en verhuurcontracten sluiteneffecten beheren, waardepapieren, portefeuilles, inclusief herbeleggenbankverrichtingen (bv. overschrijvingen)schulden/facturen betalenerfenissen en schenkingen aanvaardenrechtsgedingen (bv. achterstallige huur voor de rechtbank vorderen)enzovoortDaden van beschikkingHet gaat niet langer om dagdagelijkse handelingen, maar om belangrijke beslissingen zoals bv. de verkoop van onroerend goed. Hier kan het soms aangewezen zijn om de volmacht te specifiëren. Bijvoorbeeld de verkoop van onroerend is enkel mogelijk voor een specifiek goed. Schenkingen moeten trouwens sowieso gespecifieerd worden, aangezien die 'uitdrukkelijk en bijzonder' moeten zijn (bv. enkel roerende goederen met een maximale waarde van een bepaald aantal euro).Verkopen van onroerende goed (bv. een huis of appartement)Belangrijke aankopenKredieten (bv. lening aangaan)Kwijtingen (bv. voor 'voldaan' tekenen)Verdelingen (bv. van erfenissen)Schenkingen aan de kinderen en de registratie van hand- en bankgiften minder dan 3 jaar oud.Enzovoort.Uitoefening van optierechtenBijvoorbeeld het uitoefenen van de keuze bij optioneel beding van terugkeer bij schenking, optioneel beding van aanwas, enz.Vertegenwoordigen in rechtspersonen/vennootschappen.Bijvoorbeeld de lastgever vertegenwoordigen in alle vergaderingen van vennoten, aandeelhouders, enz.Wijziging huwelijkscontractDit specifieer je best (bv. geen wijziging van het huwelijksstelsel) en je betrekt er ook beter de kinderen bij.Is er voor jou iets heel belangrijks dat je specifiek in de volmacht wilt zetten?