De kostprijs van de recente herstructurering bij Volkswagen Vorst wordt geschat op 300 miljoen euro, waarvan de helft besteed zou worden aan de financiering van de brugpensioenen. De voorwaarden voor deze brugpensioenen zijn er zo ruim toegekend dat premier Verhofstadt er luidop aan herinnerde "dat er ook nog zoiets als een Generatiepact bestaat". Een pact dat net de bedoeling heeft werknemers... langer aan het werk te houden, onder meer door de toegang tot het brugpensioen moeilijker te maken. Bij VW-Vorst zijn sommige bruggepensioneerden jonger dan 50 jaar! Theorie en praktijk liggen soms mijlenver van elkaar, inderdaad.
...