Stéphan de Jong is opticien en prothesespecialist in het Universitair Ziekenhuis Leuven. Hij ervaart elke dag dat brillenglazen steeds functioneler worden, steeds beter en gebruiksvriendelijker. De belangrijkste vernieuwing is er bij de progressieve glazen: die houden nu bijvoorbeeld ook rekening met de leesafstand die de gebruiker het vaakst nodig heeft. "Vroeger werden de glazen gemaakt in functie van de bril die je koos, nu komt er een belangrijke individuele dimensie bij. De leesafstand is immers bij iedereen anders. Iemand van 1,90 meter gaat zijn boek op een andere afstand houden dan iemand van 1,50 meter. De opticien kan dit nu exact meten, en de glas-fabrikant kan die gegevens in de glazen verwerken. Dit kan uiteraard alleen maar omdat progressieve glazen het mogelijk maken de verschillende correcties die iemand nodig heeft in één glas samen te voegen. Dat gebeurt door de kromming aan te passen."
...