Op de website www.break@work.be kan...

Op de website www.break@work.be kan je nu ook het attest voor je werkgever aanvragen waarmee je bewijst dat je nog over voldoende krediet beschikt om je loopbaan te onderbreken.