De Vlaamse regering heeft de betonstop herdoopt tot bouwshift...

De Vlaamse regering heeft de betonstop herdoopt tot bouwshift. Het decreet zegt dat eigenaars van wie de grond minder waard wordt omdat hij door een planwijziging een andere bestemming krijgt, beter worden vergoed. Maar wordt je grond meer waard, dan vraagt de overheid een hoger bedrag op die meerwaarde.