Een belangrijk juridisch principe uit ons burgerlijk recht heet natrekking. Het is een principe uit het zakenrecht dat stelt dat wie eigenaar is van een perceel grond automatisch ook eigenaar is van de opstallen, dus van alles wat op die grond gebouwd wordt. Dat dit in een huwelijks- of samenwoningsrelatie tot problemen kan leiden, is evident. Wat als de relatie spaakloopt? Of als een van de partners overlijdt?
...