Hoe beoordelen ouderen zelf hun geheugen? Nederlandse onderzoekers gingen het na in 2000, zo lezen we in een artikel van neuropsycholoog Iris Schmidt in Huisarts en Wetenschap. Via een vragenlijst lieten zij 117 personen van 46 tot 89 jaar hun geheugen beoordelen op verschillende punten. Hoewel de deelnemers hun geheugen gemiddeld een 'ruim voldoende' gaven, rapporteerde 77% een achteruitgang bij het leren van nieuwe dingen in vergelijking met wanneer zij 25 jaar waren. Verrassend, want in vergelijking met onze huidige 25-jarigen vinden de deelnemers hun geheugen even goed of zelfs beter. Toch tonen talloze onderzoeken aan dat ouderen slechter presteren dan jongeren op de meeste geheugentests.
...