In het Begrotingsakkoord staat dat bedrijven 1.800 euro moeten storten in een fonds dat mense...

In het Begrotingsakkoord staat dat bedrijven 1.800 euro moeten storten in een fonds dat mensen naar werk moet begeleiden, wanneer ze een werknemer ontslaan wegens medische overmacht. Werkgevers die erin slagen een langdurig zieke werknemer in het bedrijf aan de slag te houden krijgen een premie. Er komen ook extra terug-naar-het-werkcoördinatoren om zieke werknemers te ondersteunen in het vinden van de gepaste begeleiding voor een terugkeer naar de arbeidsmarkt.