Info: Bos en groen, Graaf de Ferraris- gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02 553 81 02,
...

Info: Bos en groen, Graaf de Ferraris- gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02 553 81 02, fax: 02 553 81 05, www.bosengroen.be, e-mail: bos-Groen@lin.vlaanderen.be Info: Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gulledelle 100, 1200 Brussel, tel. 02 775 75 75, e-mail: info@ibgebim.be, www.ibgebim.beInfo: Ministerie van het Waals Gewest, Afdeling Natuur en Bossen, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes, tel. 081 33 50 50 n In België bepaalt het Boswetboek de regels die van toepassing zijn op boswandelingen en dit sinds...1854. Uiteraard werd de wet regelmatig aangepast. Bovendien heeft elk gewest nu (ook) zijn eigen regels. Niet gemakkelijk om door al deze bomen het bos nog te zien. In Vlaanderen wordt de toegankelijkheid van de bossen geregeld door het Bosdecreet van 13 juni 1990. Hier gelden vooral volgende regels. Alle openbare bossen zijn voor het publiek enkel toegankelijk op de bestaande wegen, tenzij u (blijvend of tijdelijk) toelating hebt om daarvan af te wijken. Dit kan bijvoorbeeld als u begeleid wordt door een gids of als uw wandeling een wetenschappelijk doel heeft. De eventuele ontoegankelijkheid van het bos moet op een duidelijke wijze worden aangekondigd. Als fietser of ruiter mag u enkel de paden gebruiken die aangeduid worden met het passende verkeersbord. Gemotoriseerd verkeer is niet toegelaten, behalve om technische redenen zoals onderhoud en exploitatie. Honden en andere gezelschapsdieren moeten aan de lijn gehouden worden. Ook zij mogen de boswegen niet verlaten. U mag niet in het bos kamperen, tenzij op plaatsen die daarvoor voorzien zijn. Het is absoluut verboden vuur te maken op minder dan 100 meter van een bos. Het is absoluut verboden planten en onderdelen te verwijderen, maar ook planten en dieren te introduceren. Wie deze regels overtreedt en op heterdaad betrapt wordt door de boswachter, riskeert een geldboete. Brussel-Hoofdstad Het Boswetboek van 1854 is van toepassing, aangepast door een ordonnantie van 30 maart 1995. In natuurreservaten en beschermde zones (bijv. met jonge aanplantingen) moeten voetgangers op de paden blijven. Ze mogen zich niet op de paden voor fietsers en ruiters begeven. Fietsers, ruiters en gemotoriseerde voertuigen moeten de paden of wegen gebruiken die voor hen voorzien zijn. Gezelschapsdieren moeten aan de leiband in natuurreservaten en beschermde zones. Op andere plaatsen mogen ze los lopen, maar onder controle. Planten plukken of uitrukken, kamperen en vuur maken zijn verboden. Wie deze regels met de voeten treedt, riskeert een geldboete. Ook in Wallonië blijft het Boswetboek van 1854 van toepassing, aangevuld door het Bosdecreet van 16 februari 1995. Recent wou minister Happart het aanpassen maar dat werd uitgesteld. Voetgangers hebben toegang tot alle banen, wegen en paden op voorwaarde dat er geen zichtbaar teken is dat aanduidt dat de weg afgesloten is. Fietsers en ruiters mogen de banen en wegen gebruiken, niet de paden tenzij een bord hen uitdrukkelijk de toelating geeft. Honden en gezelschapsdieren moeten aan de leiband. Het is verboden vuur te maken op minder dan 100 meter van een bos. Kamperen is verboden, behalve in de zones die daar speciaal voor voorzien zijn. A Jocelyne Minet