Er bestaan echt geen maatregelen die op evenveel vlakken een gunstige invloed hebben als bewegen", zegt dokter Tony Swinnen die van de noodzaak van beweging zijn stokpaardje heeft gemaakt. "Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen het nut van beweging wel inzien, maar nauwelijks de helft past het effectief toe. De voornaamste beweegredenen om het wél te doen, zijn ontspanning en sociaal contact. Daar is niets op tegen, maar wil men er op gezondheidsvlak voordeel van ondervinden, dan is de regelmaat veel belangrijker dan de intensiteit. Regelmatige lichaamsbeweging komt zowel de lenigheid, de spierkracht als de uithouding ten goede. Een matig effect bekomt u reeds door te wandelen tegen 5 km/uur, te fietsen tegen 10 km/uur of met een balspel. Een uitgesproken effect is merkbaar bij regelmatig wandelen tegen 6 km/uur, fietsen tegen 13 tot 16 km/uur of zwemmen. Maar ook een keer vaker de trappen nemen in plaats van de lift, de boodschappen te voet doen of in de tuin werken is gezond. Als je luistert naar je lichaam, is er geen enkel geneesmiddel dat zo veelzijdig op de gezondheid inwerkt als bewegen!"
...