De pensioenfiche voor de belastingen heeft veel gemeen met de loonfiche die u ontving toen u nog werkte. Ze vermeldt het bedrag van de pensioeninkomsten dat u op uw belastingformulier moet invullen. De verklaring van de vermelding 'dubbel' op uw exemplaar is eenvoudig: de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) levert voor heel België ongeveer 1 900 000 belastingfiches af. Het origineel van al die fiches vertrekt naar de belastingdienst, via een geautomatiseerd systeem dat Belgotax heet. De dubbels komen bij de gepensioneerden terecht.
...

De pensioenfiche voor de belastingen heeft veel gemeen met de loonfiche die u ontving toen u nog werkte. Ze vermeldt het bedrag van de pensioeninkomsten dat u op uw belastingformulier moet invullen. De verklaring van de vermelding 'dubbel' op uw exemplaar is eenvoudig: de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) levert voor heel België ongeveer 1 900 000 belastingfiches af. Het origineel van al die fiches vertrekt naar de belastingdienst, via een geautomatiseerd systeem dat Belgotax heet. De dubbels komen bij de gepensioneerden terecht. Onderaan de pensioenfiche staat de aanbeveling: "Bewaar deze fiche, want ze kan u nog van enig nut zijn". Dat is een gouden raad, zegt Leone Deportemont, adjunct-adviseur en verantwoordelijke voor de fiscale dienst: "We krijgen vaak verzoeken om duplicaten van mensen die hun fiche kwijt zijn. Meestal weten ze niet waar de fiche voor dient en verdwijnt ze samen met de reclame. Bovendien ligt er steeds meer tijd tussen het moment waarop wij de fiches versturen en dat waarop bij de belastingen de aangifteformulieren vertrekken, zodat de kans op verlies toeneemt. Je hebt de fiche nochtans nodig om je aangifte in te vullen. Maar je moet ze er niet bijvoegen want de belastingdienst heeft het origineel.""Daarnaast wordt de pensioenfiche soms gebruikt ter vervanging van het aan-slagbiljet wanneer men aanneemt dat de gepensioneerde geen andere inkomsten heeft dan het pensioen. De fiche wordt bijvoorbeeld gevraagd door sociale woningmaatschappijen, of om korting te krijgen bij Belgacom of een vermindering van de gemeentebelasting aan te vragen. Vergeet echter niet dat de fiche alleen het pensioen vermeldt en dus niet de eventuele andere inkomsten van de gepensioneerde."De Rijksdienst voor Pensioenen verstuurt de fiches in maart en april. Als u begin mei nog geen exemplaar hebt gekregen, kunt u een duplicaat aanvragen: per brief: Rijksdienst voor Pensioenen, Contactcentrum, Zuidertoren, 1060 Brussel telefonisch: tel. 02 529 30 02 (voor Nederlandstaligen) of 02 529 30 01 (Franstaligen) via de website van de RVP: www.onprvp. fgov.be. Uw pensioenfiche gebruikt lettercodes voor de bedragen. Enkele voorbeelden: A = het belastbare pensioen dat de RVP uitbetaalt, verminderd met de (niet belastbare) sociale en solidariteitsbijdragen C = belastbare achterstallen van de voorbije jaren die in de loop van het jaar uitgekeerd zijn O = rente in de vorm van kleine kapitalen, onderworpen aan een bevrijdende voorheffing. De code 'Za' staat voor de bedrijfsvoorheffing die op alle in de loop van het jaar uitbetaalde pensioenen is ingehouden. Jean-Pierre Vanderstock, algemeen adviseur en communicatieverantwoordelijke bij de RVP: "Veel gepensioneerden ontvangen verschillende kleine pensioentjes die ze tijdens een verbrokkelde loopbaan hebben verdiend. Het probleem is dat deze pensioenbedragen elk afzonderlijk te klein zijn om er bedrijfsvoorheffing op in te houden. Om te voorkomen dat deze mensen een of twee jaar later een groot belastingsupplement zouden moeten betalen, hebben wij in samenwerking met de Kruispuntbank de informatie over de verschillende pensioenen samengebracht. Er bestaat dus een pensioenkadaster dat de pensioenen van ver-schillende herkomst verzamelt en ons in staat stelt de bedrijfsvoorheffing aan te passen aan zowel de uitkeringen van de RVP als die van de andere pensioeninstellingen. Op die manier kunnen we de bedrijfsvoorheffing zo precies mogelijk bepalen en moet er later (bijna) niets worden bijbetaald."Leuk om te weten: de RVP beheert zijn gegevens volgens eigen codes die soms verrassend kunnen zijn. Zo kan achter 'Egt' (voor 'echtgenoot', rubriek 4) het cijfer 2 staan, maar dat betekent gelukkig niet dat de fiscus u van bigamie verdenkt. Het verwijst gewoon naar de categorie van uw echtgenoot of echtgenote, afhankelijk van het type inkomsten dat hij of zij ontvangt. A Jocelyne Minet