We noemen ze nog altijd brandverzekering hoewel woningverzekering een correctere term is voor de polis die, naast brand, nog een hele waaier andere risico's dekt: stormschade, hagel, sneeuw, kortsluiting, waterschade, diefstal, vandalisme, natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, overlopen van rioleringen). En uw woningverzekering hebt u niet enkel om uw eigen schade vergoed te krijgen, ze komt ook tussen als uw schade zich uitbreidt tot andere eigendommen. Bijvoorbeeld als de waterschade in uw huis ook schade toebrengt aan het huis van de buren.
...

We noemen ze nog altijd brandverzekering hoewel woningverzekering een correctere term is voor de polis die, naast brand, nog een hele waaier andere risico's dekt: stormschade, hagel, sneeuw, kortsluiting, waterschade, diefstal, vandalisme, natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, overlopen van rioleringen). En uw woningverzekering hebt u niet enkel om uw eigen schade vergoed te krijgen, ze komt ook tussen als uw schade zich uitbreidt tot andere eigendommen. Bijvoorbeeld als de waterschade in uw huis ook schade toebrengt aan het huis van de buren. Als we zien wat ons allemaal kan overkomen in en rond onze woning, zou het onverstandig zijn onze woning niet te verzekeren. De wet verplicht ons daar niet toe, het gezond verstand des te meer. Het is dan ook heel belangrijk dat een woning voldoende verzekerd is, ook als u uw woning laat uitbreiden of aanpassen. Dankzij de woningverzekering krijgt u een vergoeding voor de schade die het gevolg is van een brand, storm, overstroming, enz. De wet bepaalt dat u als eigenaar uw woning verzekert voor de nieuwwaarde. Deze waarde valt duidelijk te onderscheiden van de andere waarden waarmee een verzekeringsmaatschappij rekening houdt: n De nieuwwaarde: dit is het bedrag dat u als eigenaar, op het moment van de schade, nodig hebt om uw woning opnieuw op te bouwen en het meubilair door identiek meubilair te vervangen. Deze waarde wordt ook wel eens herbouwwaarde genoemd. n De werkelijke waarde: huurders verzekeren de werkelijke waarde. Roerende en onroerende goederen verslijten met de tijd. De werkelijke waarde is de nieuwwaarde, verminderd met een coëfficiënt die de waardevermindering aanduidt. n De vervangingswaarde: als u uw woning niet kunt laten herbouwen, zal de maatschappij met een vervangingswaarde rekenen. Dit is de prijs die u betaalt om een gelijkwaardige woning te kopen. Voor de inboedel bijvoorbeeld wordt met de vervangingswaarde gerekend. n De venale waarde: dit is de prijs die u zou krijgen als u uw woning zou verkopen tegen de normale marktvoorwaarden. Om uw woning te verzekeren, komt het eropaan de waarde te bepalen. Die evolueert uiteraard met de tijd. Wanneer u het contract tekentDe meeste verzekeringsmaatschappij-en werken met een evaluatierooster om de waarde van uw woning te berekenen. Deze roosters houden rekening met het aantal kamers, aantal gevels, de graad van afwerking, enz. Als u ze correct invult, hebt u de zekerheid dat uw maatschappij, in geval u schade zou lijden, alle schade zal vergoeden. Zij kan dan niet schermen met de evenredigheidsregel (zie verder). De meeste maatschappijen gebruiken ook een rooster om de waarde van de inboedel te bepalen (meubels, kleding, schilderijen,...). Na verloop van tijd Stel dat u uw woning 20 jaar geleden verzekerd hebt voor een waarde van euro 180.000 (5.200.000 oude Belgische franken). Een bedrag dat toen de werkelijke waarde vertegenwoordigde. Dit bedrag evolueert en voor u het weet zou u onderverzekerd zijn. Om dit te vermijden worden de bedragen in uw overeenkomst - en bijgevolg dus ook de premie die u betaalt - aangepast op de jaarlijkse vervaldag: n het verzekerde kapitaal voor het gebouw volgt de Abex (index van de producten uit de bouwsector), gepubliceerd door de Belgische Associatie der Experten, info: www.abex.be. Deze index houdt rekening met ver-anderingen in alle elementen die meespelen in de totale kost van de bouw van onroerend goed: studiekosten, prijs van 1 uur (hand)arbeid, materiaalkosten, winst van de aannemers, belastingen,... n het verzekerde kapitaal voor de inboedel evolueert volgens de index van de consumptieprijzen (of de Abex, naargelang de verzekeringsmaatschappij). WEETJE De verzekeringspolissen voorzien meestal in een franchise (geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen). Het bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen ligt voor 2009 rond de euro 220. Sommige recente contracten bevatten een clausule die bepaalt dat de franchise voor het eerste schadegeval terugbetaald wordt . Het systeem van indexering zorgt ervoor dat de bedragen in uw polis automatisch aangepast worden, zodat u ook nog binnen 20 jaar voldoende verzekerd bent. Deze automatische indexering houdt uiteraard geen rekening met aanpassingen die u zelf aan uw woning doet of laat doen. Uw verzekeraar kan niet weten dat uw huis een aantal vierkante meters groter is geworden, dat u uw oude meubeltjes vervangen hebt door nieuw design of dat u intussen niet één, maar meerdere computers in huis hebt. Nochtans verhoogt dit alles wél de waarde van uw woning. Past u uw polis niet aan, dan is uw woning verzekerd voor een lager bedrag dan de nieuwwaarde. Met andere woorden: uw woning is onderverzekerd. Bij een schadegeval kan uw verzekeringsmaatschappij de evenredigheidsregel toepassen. VOORBEELD Uw huis is verzekerd voor een bedrag van euro 160.000. In de loop van de jaren hebt u verbeteringen aangebracht die geleid hebben tot een meerwaarde van euro 40.000. Vandaag zou uw woning dus voor euro 200.000 moeten verzekerd zijn. Stel dat uw woning beschadigd wordt (door brand, overstroming,...) en de kosten bedragen euro 50.000, dan zal de verzekeringsmaatschappij u maar euro 40.000 als vergoeding uitkeren. Dit volgens de volgende regel: uw woning is maar voor 4/5de van zijn waarde verzekerd, dus de vergoeding bedraagt ook maar 4/5de van het bedrag van de geleden schade. WEETJE Uw verzekeraar mag geen rekening houden met een onderverzekering die minder bedraagt dan 10% van de waarde die verzekerd had moeten worden. Wees toch voorzichtig en vraag raad aan uw makelaar. n Jocelyne Minet