Naar schatting 10 % van de Belgen kampt met slechthorendheid, maar die groep groeit ontzettend snel aan. Vroeger doken pas rond de 30 de eerste gehoorproblemen op, nu hebben jongeren van 18 soms al last van gehoorverlies, door de grotere en meer langdurige blootstelling aan almaar luidere geluiden. "Te lang luisteren naar te luide muziek overbelast de haarcellen in het binnenoor, die daardoor veel sneller slechter gaan functioneren", verklaart Bart Vinck, professor Audiologie aan de Gentse universiteit. "Daardoor zullen die jongeren veel sneller met gehoorverlies te kampen hebben dan de generaties voor hen, bij wie de haarcellen het gewoon door slijtage langzaam-aan laten afweten."
...