Elk jaar reizen in de Europese unie 70 miljoen mensen met de bus of touringcar. Voor reizen met het vliegtuig, de trein of de boot was u als consument al goed beschermd. Nu is er eindelijk eenzelfde bescherming voor busreizigers. Een nieuwe Europese verordening die sinds maart 2013 van kracht is, bepaalt dat u bij busreizen van meer dan 250 km een compensatie moet krijgen als er iets fout gaat. En ongeacht de afstand komen er nieuwe basisrechten en regels die een grotere be...

Elk jaar reizen in de Europese unie 70 miljoen mensen met de bus of touringcar. Voor reizen met het vliegtuig, de trein of de boot was u als consument al goed beschermd. Nu is er eindelijk eenzelfde bescherming voor busreizigers. Een nieuwe Europese verordening die sinds maart 2013 van kracht is, bepaalt dat u bij busreizen van meer dan 250 km een compensatie moet krijgen als er iets fout gaat. En ongeacht de afstand komen er nieuwe basisrechten en regels die een grotere bescherming bieden voor mindervalide personen. Geld terug. Bij een overboeking, annulering of vertraging van het vertrek van meer dan twee uur is de busmaatschappij verplicht u de volledige ticketprijs terug te betalen of u een alternatieve route aan te bieden. U kunt zelf kiezen welke oplossing u wenst. Als u deze keuze niet krijgt, moet de maatschappij nog eens 50% bovenop het bedrag van het ticket terugbetalen. Bijstand. Bij busreizen van meer dan drie uur moet er ook bijstand worden verleend. Als u op de plaats van vertrek te horen krijgt dat de reis geannuleerd is of dat u langer dan 1,5 uur moet wachten, dan moet de maatschappij eten en drank voorzien en, indien nodig, een plek om te overnachten. De prijs van de overnachting kan wel worden beperkt tot € 80 per nacht en dat voor slechts twee nachten. Uitzondering zijn vertragingen of annuleringen omwille van veiligheidsredenen, zoals extreme weersomstandigheden of natuurrampen. Als de passagiers een letsel oplopen of zelfs overlijden bij een ongeval, is er in schadevergoeding voorzien. Ook als omwille van een ongeval uw bagage verloren raakt of vernietigd wordt, moet u worden vergoed. En ook hier moet de maatschappij overnachtingen regelen indien nodig. Gehandicapten of personen met een beperkte mobiliteit die met de bus reizen, krijgen extra bescherming, ook voor reizen van minder dan 250 km. Busmaatschappijen mogen geen toeslag aanrekenen voor tickets en reservaties en mindervalide mensen zeker niet weigeren, tenzij bij veiligheidsproblemen. Ook bij verlies of beschadiging van hulpmiddelen zoals een rolstoel moet het busbedrijf een schadevergoeding betalen en er tijdens de reis alles aan doen om die hulpmiddelen te vervangen. Voor reizen vanaf 250 km heeft de persoon met beperkte mobiliteit voor het vertrek en op de bus ook recht op gratis bijstand. Dit betekent dat een begeleider gratis moet kunnen meereizen. Filip Godelaine