Iets gelezen, gehoord of meegemaakt waar je jouw mening over kwijt wil? Sc...

Iets gelezen, gehoord of meegemaakt waar je jouw mening over kwijt wil? Schrijf of mail naar Plus Magazine Lezersbrieven Raketstraat 50 1130 Brussel of redactie@plusmagazine.be Anonieme reacties nemen we niet op, maar op eenvoudige vraag vermelden we enkel je ini-tialen. Brieven kunnen worden ingekort en de inhoud valt bui- ten de verant- woordelijkheid van de redactie.