Sparen (1)

Met de geplande voorheffing van 15 % op de opbrengst van het obligatiegedeelte in beveks straft de regering oudere en kleine spaarders. Het zijn vooral zij die, na de beurscrash en de rentedaling op spaarboekjes, overgestapt zijn op fondsen met veel obligaties. We willen de centjes waarvoor we hard gewerkt hebben niet kwijtspelen. We moeten nu een voorheffing betalen, de grote beleggers worden beloond. Zij kunnen immers het risico nemen om alleen in aandelen of in niet-Europese fondsen te beleggen. We zullen ons dat herinneren bij de volgende verkiezingen.
...

Met de geplande voorheffing van 15 % op de opbrengst van het obligatiegedeelte in beveks straft de regering oudere en kleine spaarders. Het zijn vooral zij die, na de beurscrash en de rentedaling op spaarboekjes, overgestapt zijn op fondsen met veel obligaties. We willen de centjes waarvoor we hard gewerkt hebben niet kwijtspelen. We moeten nu een voorheffing betalen, de grote beleggers worden beloond. Zij kunnen immers het risico nemen om alleen in aandelen of in niet-Europese fondsen te beleggen. We zullen ons dat herinneren bij de volgende verkiezingen. Ik wil aanknopen bij een lezersbrief over het ambtenarenpensioen ( Plus Magazine, oktober). Samen met mijn tweelingbroer ben ik afgestudeerd met een A3-diploma. Ik ging werken bij de spoorwegen, hij bij een privéonderneming. Mijn startsalaris was toentertijd 3800 Bef, het zijne 7200 Bef. Gedurende bijna heel zijn loopbaan bleef zijn salaris hoger dan dat van mij. Mijn pensioen ligt nu weliswaar hoger dan dat van hem, maar zelfs als ik honderd word kan ik nooit meer inhalen wat hij meer verdiend heeft. In uw Focus over volwassen kinderen die thuis blijven wonen ( Plus Magazine oktober), schrijft u dat 500 euro per maand een billijke vergoeding is voor kost en inwoning. Ik ben bang dat dit in sommige families aanleiding heeft gegeven tot ruzies. Zelf ben ik 49. Ik woon nog bij mijn bejaarde moeder (mijn vader is overleden) en ik zie echt niet in waarom ik dat bedrag zou moeten betalen. Ik ben op mijn 16de gaan werken en ik heb tot mijn 35ste de helft van mijn wedde afgestaan. Vandaag doe ik het grootste deel van het huishouden. Indien mijn moeder ooit ziek wordt, zal die zorg op mijn schouders terechtkomen. Welke wet verplicht meerderjarige inwonende kinderen tot het betalen van een vergoeding aan hun ouders? Maria D. (via e-mail) Antwoord van de redactie: het artikel gaat niet over situaties als de uwe maar over jongvolwassenen die nog thuis wonen en zelf niet veel in het huishouden helpen. Er is inderdaad geen enkele wet die hen tot een vergoeding verplicht. Maar als ze werken en gebruik maken van de ouderlijke 'hotelservice', is een vergoeding voor kost en inwoning niet meer dan billijk. Vandaag ben ik blij dat ik mijn obligaties vroeger al van de hand heb gedaan. Voorlopig blijf ik trouw aan het spaarboekje, want ik heb nu en dan geld nodig voor aankopen of een reisje. Verder doe ik aan pensioensparen, niet alleen wegens het fiscale voordeel maar ook met het oog op mijn pensioen. Ik doe al 44 jaar noest kantoorwerk en ik weet dat mijn pensioen niet riant zal zijn. Een gewone werkende mens houdt vandaag te weinig geld over om echt te sparen. Na het overlijden van mijn levenspartner heb ik de stilte leren kennen. Stilte kan mooi zijn wanneer ze mooie herinneringen terugbrengt, maar ook een onzichtbare vijand wanneer ze ons vastpint aan het verleden. Gelukkig is er een wapen tegen dit soort van stilte: geloof in de toekomst. Wie in de toekomst gelooft, zal weer lachen. En lachen breekt de stilte. Mijn vader (74) is met de grootste onderscheiding geslaagd voor het examen van actieve-man-met-pensioen. Hij is nu geen business man meer maar een busy man: vrijwilligerswerk, engagement in de lokale politiek, reisgids, heel wat activiteiten in verenigingen enz. Hij is ook een vlotte verteller die zijn woorden kruidt met cultuur, humor en pittige anekdotes. Passief toekijken is niet aan hem besteed. Vandaag heeft hij zelfs razendsnel de brandweer gewaarschuwd toen hij zag dat dakwerkzaamheden aan een buurwoning een uitslaande brand veroorzaakten. Omdat ik weet dat hij een trouw lezer van uw magazine is, wil ik hem langs deze weg zeggen: Goed zo, pa, doe zo voort!Herman Buyle, Aalst