Bemoeizuchtige overheid

Ieder mens moet kunnen leven volgens zijn temperament, zijn talent en zijn tempo. De overheid hoeft zich niet te moeien met de vorm van solidariteit die van oudsher leeft in de families, de religies, de scholen en de verenigingen. Ook cultuur kan niet worden bevoogd. Achter de bemoeizucht van de politiek zit vaak de wil om de mens te 'verbeteren'. Alsof je de mensen kunt veranderen door decreten en betoelaging. Waarom verhelen politici dat het leven niet altijd rooskleurig is? Waarom niet zeggen dat in ieder van ons voldoende talent aanwezig is om te overleven? Dat het geluk in grote mate van onszelf afhangt?
...

Ieder mens moet kunnen leven volgens zijn temperament, zijn talent en zijn tempo. De overheid hoeft zich niet te moeien met de vorm van solidariteit die van oudsher leeft in de families, de religies, de scholen en de verenigingen. Ook cultuur kan niet worden bevoogd. Achter de bemoeizucht van de politiek zit vaak de wil om de mens te 'verbeteren'. Alsof je de mensen kunt veranderen door decreten en betoelaging. Waarom verhelen politici dat het leven niet altijd rooskleurig is? Waarom niet zeggen dat in ieder van ons voldoende talent aanwezig is om te overleven? Dat het geluk in grote mate van onszelf afhangt? Het artikel Echtscheiding en het pensioen in Plus Magazine van maart heeft valse verwachtingen gewekt bij vele lezers die op latere leeftijd gescheiden zijn nadat ze vele jaren lang trouw voor hun ex hebben gezorgd. Enkel wanneer de gewezen echtgeno(o)te in de privésector werkte of zelfstandig was, kan men aanspraak maken op zijn/haar pensioenrechten. En dan zijn er nog tal van beperkingen. Antwoord van de redactie: eerlijk is eerlijk. Het artikel in kwestie bevatte, zij het kort, wel degelijk alle voorwaarden waaronder gescheiden echtgenoten een pensioen van hun ex-partner kunnen vragen. We citeren: "Daarnaast kan hij of zij ook recht hebben op een rustpensioen dat voortvloeit uit de rechten van de gewezen partner als die loontrekkende of zelfstandige was". De wetgever maakt een onderscheid tussen ex-partners van ambtenaren en ex-partners van loontrekkenden en zelfstandigen, omdat ambtenaren een heel ander pensioenstelstel hebben. Dit is inderdaad Hopelijk gaan veel lezers weer bewegen na het lezen van het artikel Gezond bewegen in de open lucht (Plus Magazine juni). Ik ben nu 71 jaar en doe nog altijd aan jûjutsu. De jongste jaren heb ik zelfs mijn negende dan gehaald en ik voel me geweldig. Ze hebben me nu de award in 'the universal martial hall of fame' toegekend omwille van mijn jarenlange inzet (ik beoefen deze sport al ruim 40 jaar). Eind juli vertrek ik naar Houston waar ik mijn award waarschijnlijk overhandigd krijg door president Bush! Net als Ingrid Eurlings (in Plus Magazine 206, het nummer van juni) sta ik voor het probleem dat ik na een echtscheiding als meewerkende echtgenote van een zelfstandige op zoek moet gaan naar ander werk. En dat is niet evident voor iemand van 48. Ik was dan ook blij verrast toen ik in Plus Magazine las dat Thalys nog stewardessen van 40-plus en zelfs 50-plus aanwerft. Eindelijk een bedrijf dat talenkennis en flexibiliteit belangrijker vindt dan de leeftijd. Wat een uitzondering! Ik solliciteer vandaag nog. Toegegeven: we hebben ons anderhalf jaar geleden laten vangen toen we een contract tekenden bij een nieuwe elektriciteitsleverancier. De laatste maandelijkse betaling bij onze vorige leverancier bedroeg a 100,18. Bij de nieuwe betaalden we... a 103. Bij de eindafrekening na een jaar, in november 2004, werd ons maandelijks forfait zonder enige uitleg verhoogd tot a 141,94. We vroegen om een verklaring maar we kregen nooit antwoord. Toen we een maand later belden, was het antwoord dat ze onze brief ontvangen hadden en de zaak onderzochten. We zijn nu een halfjaar verder en betalen nog altijd a 141,94 per maand en we hebben nog altijd geen uitleg gekregen. Veranderen van elektriciteitsleverancier? Bezint eer ge begint! Antwoord van de redactie: de meeste gas- en elektriciteitsleveranciers garanderen hun 'lagere' prijs slechts gedurende één jaar. Niets belet u opnieuw een andere leverancier te zoeken, nadat u een gedetailleerde offerte hebt gevraagd. n