In ons voorbeeld zijn de kinderen Simon en Els enerzijds eigen kinderen (resp. van Jan en van Ann) en anderzijds stiefkinderen (van Ann en van Jan). Het is perfect mogelijk dat Jan zijn nieuwe echtgenote, Ann, wil beschermen moest hij als eerste overlijden maar hij zal allicht ook wensen dat Simon, zijn kind uit zijn vorige relatie, niets te kort komt. Voor Ann geldt hetzelfde ten opzichte van Els, haar dochter uit een vorige relatie. Daarnaast is het ook mogelijk dat Jan en Ann hun stiefkind willen laten erven. Hoe valt dit allemaal met elkaar te rijmen?
...