De waarborg diefstal vergoedt het verlies van en de schade aan de verzekerde inhoud van uw woning, veroorzaakt door diefstal of een poging tot diefstal. Maar die vergoeding is niet altijd even vanzelfsprekend. Wat u zeker niet mag vergeten is dat er, wat er ook gestolen is, geen tussenkomst mogelijk is van de verzekering zonder aangifte bij de politie!
...

De waarborg diefstal vergoedt het verlies van en de schade aan de verzekerde inhoud van uw woning, veroorzaakt door diefstal of een poging tot diefstal. Maar die vergoeding is niet altijd even vanzelfsprekend. Wat u zeker niet mag vergeten is dat er, wat er ook gestolen is, geen tussenkomst mogelijk is van de verzekering zonder aangifte bij de politie! Voor woningen met hoge verzekerde kapitalen (met een zeer waardevolle inboedel) zal uw verzekeraar preventievoorwaarden stellen of minstens naar de beveiliging informeren alvorens het contract te sluiten. Ook na een woninginbraak met hoog oplopende schade en zeker na verschillende inbraken in uw woning, zal de verzekeraar aandringen op een meer efficiënte beveiliging. Mogelijk koppelt hij de installatie van bijvoorbeeld een alarmsysteem of een gepantserde deur aan de verderzetting van uw waarborg diefstal. Gaat u niet in op de preventiesuggesties van uw verzekeraar, dan betaalt u een fors duurdere premie of ziet u uw waarborg geschrapt en moet u elders op zoek naar een diefstalverzekering. Bovendien: het is niet omdat u spontaan veiligheidsmaatregelen neemt dat uw premie automatisch zal dalen. Wanneer u dergelijke aanpassingen doet, is het verstandig uw verzekeraar op de hoogte te stellen zodat hij er eventueel rekening kan mee houden. Dieven zijn soms heel behendig en hebben gesofisticeerd materiaal, waardoor het lijkt alsof ze in een mum van tijd binnen raken, zonder al teveel schade aan deuren of ramen. Soms worden er zelfs diefstallen aangegeven bij de politie en de verzekeraars zonder zichtbare sporen van braak. Als blijkt dat de diefstal mogelijk was omdat u onvoorzichtig was (raam niet goed gesloten, achterdeur niet op slot), dan zal er niet worden vergoed. Maar als er duidelijke sporen van braak zijn, zal de politie dit opnemen in het proces-verbaal. Dit moet voor de verzekeraar voldoende zijn om niet te twijfelen aan uw verklaring. Stel dat u niet akkoord bent met de zienswijze van de expert, dan kunt u de klantendienst van uw verzekeraar raadplegen of contact nemen met de Ombudsdienst Verzekeringen (www.ombudsman.as/nl, ? 02 547 58 71) en vragen dat hij uw dossier herbekijkt. U zult niet de volledige terugbetaling van uw aankoopfactuur krijgen. De verzekeraar vergoedt meestal gestolen voorwerpen voor hun nieuwwaarde. Dit is de prijs die u betaalt om het voorwerp te vervangen. Vindt u niet meer exact dezelfde computer, dan bestaat de nieuwwaarde uit de prijs van een computer die even performant is. Voor de meeste schade passen verzekeraars een slijtagepercentage van 5% per jaar toe, maar dat doen ze meestal niet bij computers. TIP. Als u (naast computers) nog andere waardevolle bezittingen hebt, breng uw verzekeraar dan op de hoogte. Als u vaker dan 60 of 90 dagen (naargelang uw contract) afwezig bent, kan de verzekeraar inderdaad weigeren tussen te komen voor diefstal. Vraag een oplossing aan uw verzekeraar zodat de dekking - tegen betaling van een bijpremie - blijft doorlopen tijdens uw lange afwezigheid. Waarschijnlijk zal hij u vragen bijkomende maatregelen te nemen om de woning afdoende te beveiligen. U kunt ook vrienden of familie vragen om regelmatig langs te komen. TIP. Schakel uw huistelefoon door naar uw gsm. De vergoedingen die de diefstalverzekering voorziet zijn uiteraard niet ongelimiteerd en het is juist deze rubriek die gevoelig verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. We legden voor u drie polissen naast elkaar en zagen volgende verschillen. De maximale vergoeding voor gestolen juwelen varieert van € 3.600 (Ethias) tot € 7.500 (P&V) of kan ook een percentage zijn, bijvoorbeeld 15% van de verzekerde inboedel (Baloise). De maximumtussenkomst voor het verlies van waarden (onder andere cash geld) bedraagt bij de ene verzekeraar € 1.500 (P&V), bij de andere € 1.800 (Ethias) tot € 3.500 (Baloise). Pierre Bontinck