Gelijkaardige reacties van Ria Compeers (Grobben-donk) en J. Joos (Eeklo).
...

Gelijkaardige reacties van Ria Compeers (Grobben-donk) en J. Joos (Eeklo). Ik kijk inderdaad meer uit naar flitsapparatuur, maar tegelijk erger ik me steeds meer aan de straffeloosheid waarmee bromfietsers van het type A en B me links en rechts voorbijvliegen op plaatsen waar ik maar 30 km mag rijden. Komen we tegenwoordig bij een kruispunt, dan kijken we eerst of er een flitspaal staat. Zo niet, dan rijden de meesten van ons nog steeds gezwind door het oranje of zelfs door het rode licht. Staat er een flitspaal, dan doen we een bruuske noodstop met alle gevaar van dien voor het verkeer dat volgt. Aan de flitspalen vertragen we, twintig meter verder lappen we de snelheidsbeperking weer aan onze laars. Tijdens mijn 32-jarige rijloopbaan heb ik één vaststelling gedaan: hoe meer men de chauffeurs beperkt in hun doen en laten, hoe groter de verkeersagressie wordt. Zoals iedereen kijk ik aan kruispunten en op wegen met snelheidsbeperkingen en flitspalen tegenwoordig meer naar mijn kilometerteller dan naar de weg. Kijk maar eens naar uw teller: het verschil tussen 50 en 56 km is nauwelijks te zien. De nieuwe wet heeft het verkeer onveiliger gemaakt. Een reactie in dezelfde zin kregen we van Maria Cré (Brecht), Willy De Beul (Westende) en Gustaaf Van Bever (Hillegem). Jaren geleden ben ik 's nachts op een lege autoweg geflitst. Dat vond ik zo tergend dat ik toen besliste mijn rijgedrag nooit te veranderen en dat ga ik nu evenmin doen. Wanneer je altijd volgens de regels rijdt, gaat alles echt meer relaxed. Je hoeft niet overal gestresseerd naar camera's te zoeken. Toch betrap ik me erop dat ik soms automatisch met de anderen mee sneller ga rijden dan is toegestaan. Rijd ik dan weer trager, dan begint het circus van chauffeurs die me voorbijvliegen of onbegrijpend aankijken. Ik houd me zo veel mogelijk aan de snelheidsbeperkingen, maar ik heb moeite met de 'zone 30' aan scholen. Wat is het nut in het weekend of tijdens de vakanties? Door de aard van mijn werk leg ik tienduizenden kilometers per jaar af. Door al die flitspalen rijd ik veel meer gespannen dan voorheen. Ik zie meestal weinig logica. Vaak staan er borden met 70, 50 en 30 km die elkaar op amper 100 m afwisselen op een kaarsrechte weg. Op die manier kan ik niet meer volgen en zijn mijn ogen constant gericht op flitspalen en flitsvoertuigen. Als ik er een zie, ga ik automatisch op de rem staan. Relaxed is anders. Neen, ons rijgedrag is niet gewijzigd. De overheid tracht alleen meer middelen te vinden om ons te beboeten. Hoe wil ze respect van de burger krijgen, met name in Vlaanderen? In Wallonië zie je vrijwel geen flitspalen, want de mensen daar zouden die overvloed aan camera's niet pikken. Wandelen, fietsen, aquagym, aerobics, golfen... zijn erg populair geworden bij 50-plussers. Bent u zelf ook weer gaan sporten na een periode van minder of geen lichaamsbeweging? Voor welke activiteit hebt u gekozen en waarom? Voelt u zich nu beter in uw vel? Of vindt u het sociale contact met de groep belangrijker? En is sportbeoefening nog wel betaalbaar? Stuur uw reactie vóór 2 mei 2005 naar Plus Magazine, Thema van de Maand, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel, fax: 02 702 46 02, e-mail: redactie@plusmagazine.be Of, nog eenvoudiger en snel- ler: reageer via onze website www.plusmagazine.be (klik op 'Lezersoproep'). nLudo Hugaerts