Ongeveer 16 miljard Belgische fra...

Ongeveer 16 miljard Belgische franken werden nooit ingeruild tegen euro's. Vooral oude biljetten van 100 en 200 frank bevinden zich nog onder een matras of elders.