(1) Dit is de eerste schijf van uw inkomsten waarop u geen belastingen betaalt.
...

(1) Dit is de eerste schijf van uw inkomsten waarop u geen belastingen betaalt. (2) Het basisbedrag wordt verhoogd tot € 7,070 als uw belastbaar inkomen niet meer bedraagt dan € 25.270. Is uw belastbaar inkomen groter dan € 25.270 maar kleiner dan € 25.540, dan is de belastingvrije som gelijk aan € 7.070, verminderd met het verschil tussen het belastbare inkomen en € 25.270. (3) Wie per jaar netto (na aftrek van de werkelijke of forfaitaire kosten) meer verdient dan deze bedragen, kan fiscaal gezien niet meer als persoon ten laste worden aangemerkt. Tot een bedrag van € 2.990 worden onderhoudsuitkeringen evenwel niet meegeteld als bestaansmiddelen, net als bezoldigingen toegekend in het kader van een studentenovereenkomst tot € 2.490 en pensioenen tot € 24.070. Belastingtarief - Belastingschijven25% - € 0 - € 8.350 (zonder rekening te houden met de belastingvrije som) 30% - € 8.350,01 - € 11.890 40% - € 11.890,01 - € 19.810 45% - € 19.810,01 - € 36.300 50% - meer dan € 36.300 Uw inkomen - Af te trekken forfait - tot € 5.490 - 28,7% - van € 5.490,01 tot € 10.910 - 10% - van € 10.910,01 tot €18.150 - 5% - + € 18.150 - 3% De forfaitaire kosten kunnen echter nooit groter zijn dan € 3.790 (wat bereikt wordt bij een inkomen van € 61.841) - per belastingplichtige (alleenstaande, wettelijk samenwonende of echtgenoot): € 6.800 (2) - verhoging 1 kind ten laste: + € 1.440 - verhoging 2 kinderen ten laste: + € 3.720 - verhoging 3 kinderen ten laste: + € 8.330 - verhoging 4 kinderen ten laste: + € 13.480 - verhoging per kind boven het vierde kind: + € 5.150 - alleenstaande ouder met kinderen ten laste: + € 1.440 - verhoging per (groot)ouder, broer of zus ouder dan 65 jaar, ten laste: + € 2.890 - verhoging per andere persoon ten laste: + € 1.440 Er geldt nog een bijkomende toeslag van € 540 per kind jonger dan 3 jaar voor wie geen kosten van kinderopvang worden afgetrokken. Bovendien worden gehandicapte personen ten laste steeds dubbel geteld. - basisbedrag: € 2.990 - kind ten laste van een alleenstaande: € 4.320 - gehandicapt kind ten laste van een alleenstaande: € 5.480 Vrijgestelde interesten op een spaarrekening: € 1.830 Pensioensparen: max. € 910 Premies van een levensverzekering en het kapitaal van een hypothecaire lening (aangegaan voor 1 januari 2005): max. € 2.200 Premies van een schuldsaldoverzekering en de intresten en het kapitaal van een hypothecaire lening (aangegaan vanaf 1 januari 2005): € 2.200 Verhoging tijdens de eerste 10 jaar: € 730 Verhoging vanaf het derde kind ten laste: €70 Energiebesparende investeringen: max. € 2.930 Verhoging voor een energiebesparende investering in zonne-energie: max. €880 Beveiliging woning tegen inbraak of brand: max. € 730 Giften: vanaf € 40 PWA- en dienstencheques: max. € 2.650 Aanschaf elektrisch voertuig max € 9.510 (1), (2), (3): uitleg in de kolom links van de tabel