In dit kaderstuk vindt u een overzicht van de barema's en grensbedragen voor uw inkomsten van 2010, die dus van toepassing zijn op uw belastingaangifte 2011. Merk op dat de cijfers voor 2010 (uitzonderlijk) niet aangepast werden. Ze zijn dezelfde als het jaar voordien (inkomsten 2009). Voor de inkomsten van 2011 (aan te geven in 2012) zullen de bedragen opnieuw aangepast worden.
...