(1) Belastingvrije som: dit is de eerste schijf van uw inkomsten waarop u geen belastingen betaalt.
...

(1) Belastingvrije som: dit is de eerste schijf van uw inkomsten waarop u geen belastingen betaalt. (2) Vrij per belastingplichtige: het basisbedrag wordt verhoogd tot euro 6.690 als uw belastbaar inkomen niet meer bedraagt dan euro 23.900. Is het groter dan euro 23.900, maar kleiner dan euro 24.160, dan ligt de belastingvrije som - afhankelijk van het exacte inkomen - tussen de euro 6.430 en de euro 6.690. (3) Personen ten laste: wie per jaar netto (na aftrek van de werkelijke of forfaitaire kosten) méér verdient dan deze bedragen, wordt fiscaal niet meer als persoon ten laste beschouwd. Tot euro 2.830 worden onderhoudsuitkeringen echter niet meegeteld, net als bezoldigingen van een studentenovereenkomst tot euro 2.360 en van pensioenen tot euro 22.770. Barema's en grensbedragen Belastingtarief Belastingschijven25% euro 0 - euro 7.900 (zonder rekening te houden met de belastingvrije som) 30% euro 7.900,01- euro 11.240 40% euro 11.240,01 - euro 18.730 45% euro 18.730,01 - euro 34.330 50% meer dan euro 34.330 Forfaitaire beroepskostenUw inkomen Af te trekken forfait tot euro 5.190 28,7% van euro 5.190,01 tot euro 10.310 10% van euro 10.310,01 tot euro 17.170 5% + euro 17.170 3% De forfaitaire kosten kunnen echter nooit groter zijn dan euro 3.590 (wat bereikt wordt bij een inkomen van euro 58.685,67) Belastingvrije som (1 - zie links)per belastingplichtige (alleenstaande, wettelijk samenwonende of echtgenoot): euro 6.430 (2 - zie links) verhoging 1 kind ten laste: + euro 1.370 verhoging 2 kinderen ten laste: + euro 3.520 verhoging 3 kinderen ten laste: + euro 7.880 verhoging 4 kinderen ten laste: + euro 12.750 verhoging per kind boven het vierde: + euro 4.870 alleenstaande ouder met kinderen ten laste: + euro 1.370 verhoging per (groot)ouder, broer of zus ouder + euro 2.730dan 65 jaar, ten laste: verhoging per andere persoon ten laste: + euro 1.370 Er geldt nog een bijkomende toeslag van euro 510 per kind van minder dan 3 jaar waarvoor er geen kostenvan kinderopvang worden afgetrokken. Bovendien worden gehandicapte personen ten laste steeds dubbel geteld. Maximale nettobestaansmiddelen om nog ten laste te kunnen zijn (3 - zie links-onderaan) basisbedrag: euro 2.830 kind ten laste van een alleenstaande: euro 4.080 gehandicapt kind ten laste van een alleenstaande: euro 5.180 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering:vrijgestelde interesten op een spaarrekening: euro 1.730 pensioensparen: max. euro 870 premies van een levensverzekering en het kapitaal van max. euro 2.080een hypothecaire lening (aangegaan vóór 1 januari 2005): de premies van een schuldsaldoverzekering en de euro 2.080interesten en het kapitaal van een hypothecaire lening(aangegaan vanaf 1 januari 2005): verhoging tijdens de eerste 10 jaar: euro 690 idem vanaf het derde kind ten laste: euro 70 energiebesparende investeringen: max. euro 2.770 verhoging voor een energiebesparende investering max. euro 830in zonne-energie: beveiliging woning tegen inbraak of brand: max. euro 690 giften: vanaf euro 30 PWA- en dienstencheques: max. euro 2.510 (1), (2), (3): zie links