Tijdens de lockdown lieten veel mensen hun auto aan de kant staan. Dus minder schadelast voor de verzekeraar...

Tijdens de lockdown lieten veel mensen hun auto aan de kant staan. Dus minder schadelast voor de verzekeraars. Zal de autoverzekeringspremie nu dalen? Helaas niet meteen. De redenen? De beroepsvereniging van verzekeraars heeft berekend dat vooral de zware schadegevallen de premie bepalen. De sector voorziet ook dat er de komende (vakantie)maanden veel verplaatsingen in eigen land zullen zijn. En de verhoogde volatiliteit van de financiële markt kan een ongunstig effect hebben op de waarde van de activa van de Belgische verzekeraars.