Zo heet het platform van vrouwenorganisaties (Vrouwenraad, Femma, Université des Femmes,...) tegen de regering...

Zo heet het platform van vrouwenorganisaties (Vrouwenraad, Femma, Université des Femmes,...) tegen de regeringsmaatregelen die de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen vergroten. Vandaag bedraagt die kloof gemiddeld € 330 per maand. Vrouwen hebben vaker dan mannen een kortere, onderbroken of deeltijdse loopbaan. Allemaal factoren die hun pensioenbedrag beïnvloeden. En nu treffen ook de hervorming van het overlevingspensioen, de beperking van de IGO en de strengere voorwaarden voor vervroegd pensioen hen harder.ANNEMIE GODDEFROY & JULIE MARTIN