Een knuffel van je geliefde tijdens of net voor een lastig moment blijkt een krachtig middel tegen ...

Een knuffel van je geliefde tijdens of net voor een lastig moment blijkt een krachtig middel tegen stress. Dat is nu onomstotelijk aangetoond via psychologische tests bij partners. Die wer-den opgedeeld in twee groepen: de helft mocht elkaar 20 seconden stevig vastnemen voor de stress-prikkel, de controlegroep moest de stress te lijf zonder knuffel. Bij de knuffelaars lag het cortisolgehalte (stress-hormoon) een stuk lager. Opvallend: dit relaxerende effect werd enkel opgetekend bij vrouwen.