Marie-Cécile Bogaert was 38 toen haar dochter An werd geboren met het syndroom van Down. "Mijn leeftijd kan daarbij een rol gespeeld hebben", zegt ze, "maar het syndroom van Down komt ook voor bij jonge moeders. Een vruchtwaterpunctie werd toen nog niet courant voorgesteld. Trouwens, zelfs toen ik een jaar later zwanger was van mijn zoon Jan en de arts een punctie wilde uitvoeren, heb ik dat geweigerd. Het is niet zonder gevaar en als je dan weet dat je een gehandicapt kind verwacht, sta je voor een heel zware beslissing."
...