Wat is de opdracht van de volksjury?

De jury moet oordelen over de schuld of onschuld van de beschuldigde bij een assisenproces. Het zijn dus de 12 gezworenen (en enkel zij) die oordelen over de schuldvraag. Eens de schuldvraag beantwoord, bepaalt de jury de straf, samen met de magistraten (de voorzitter van het hof van assisen en de twee assessoren, of bijzitters). De jury heeft dus een zware verantwoordelijkheid want tegen een arrest van een hof van assisen is geen beroep mogelijk. Enkel als er procedurefouten gemaakt zijn, bestaat nog de mogelijkheid om de zaak voor het Hof van Cassatie te brengen.
...