Naarmate onze leeftijd vordert, worden onze botten zwakker. Dat is een realiteit waar niemand aan ontsnapt, noch vrouwen, noch mannen. Boven de 50 krijgt één vrouw op de drie en één man op de vijf te maken met osteoporose (botontkalking). Het is een ziekte van onze beenderen waarbij de botmassa vermindert en de beenderen poreus worden. Het gevolg daarvan is een duidelijke toename van de kans op botbreuken. Vooral de heupen, de polsen en de ruggenwervels zijn kwetsbaar.
...