N a beraadslaging heeft de Nationale Hoge Raad van de M-Brigade eenparig beslist het M-brevet van verdienste te verlenen aan Mejuffer Nancy Hoffmann (getekend: Tony Corsari)".
...