Als algemeen principe geldt dat fietsers weggebruikers zijn zoals de andere. Zij moeten het verkeersreglement naleven. Bepaalde voorschriften zijn echter extra belangrijk.
...

Als algemeen principe geldt dat fietsers weggebruikers zijn zoals de andere. Zij moeten het verkeersreglement naleven. Bepaalde voorschriften zijn echter extra belangrijk. Als er geen berijdbaar fietspad is, mag u op de weg met uitzondering van autowegen, snelwegen en andere wegen waar een verkeersbord het verbiedt (witte cirkel met rode rand en tekening van een fiets). U mag bovendien op de berm en de parkeerstrook rijden, op voorwaarde dat u rechts houdt en andere gebruikers voorrang geeft. Buiten de agglomeratie of bebouwde kom mag u op het voetpad en voor voetgangers bestemde bermen rijden. op een fietspad mag u naast elkaar rijden voor zover de breedte van het pad dat mogelijk maakt, op voorwaarde dat u de andere gebruikers niet hindert als u de rijweg moet gebruiken omdat er geen fietspad is, mag u met z'n tweeën naast elkaar rijden (maar nooit met meer) tenzij: - in agglomeraties, als naast elkaar rijden verhindert dat u een andere weggebruiker kruist - buiten de agglomeratie, als het verhindert dat u een andere weggebruiker kruist of dat een voertuig u inhaalt. U mag dus onder de bovenstaande voorwaarden in de agglomeratie met z'n tweeën naast elkaar op de rijweg fietsen, ook als automobilisten u dan niet kunnen inhalen! Als u met een groep van minstens vijftien mensen fietst: - bent u niet verplicht het fietspad te gebruiken - mag u met z'n tweeën naast elkaar rijden, op voorwaarde dat u in groep blijft en niet meer dan de breedte van één rijstrook of de helft van de rijweg gebruikt - moet u vanaf 50 fietsers begeleid worden door twee wegkapiteins en twee escortevoertuigen met een bord dat uw groep signaleert. Tip: een armsignaal als u van richting wilt veranderen is een duidelijke waarschuwing voor de andere weggebruikers. Maar zelfs als dat manoeuvre gevaarlijk voor u kan zijn, is het aangeraden oogcontact te maken met de chauffeur van de auto, zodat u er zeker van bent dat hij gemerkt heeft dat u gaat uitwijken. Verlichting en reflectoren zijn niet verplicht op kinderfietsen, racefietsen en mountainbikes, behalve als ze in het donker worden gebruikt. de toegestane maximumsnelheid niet hoger is dan 50 km/u de vrije rijbaanbreedte (dus zonder parkeerstrook) minstens 3 meter bedraagt er geen veiligheidsredenen zijn die het verhinderen, bijvoorbeeld een blinde bocht. Als aan deze voorwaarden voldaan is, krijgt de eenrichtingsstraat een rechthoekig wit paneel onder het verbodsbord dat de rijrichting aangeeft. Alleen in straten met een dergelijk bord mag u tegen de rijrichting in fietsen! n Wilt u de wegcode raadplegen: www.wegcode.be. Op de website vindt u ook een afbeelding van en uitleg bij alle bestaande verkeersborden. Het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) publiceert allerlei brochures en folders, soms gratis. Vorig jaar is Fietsers en de wegcode verschenen, een brochure van meer dan 40 bladzijden met de belangrijkste verkeersregels voor fietsers, aangevuld met tips om veilig te rijden. De brochure legt ook uit wat andere weggebruikers moeten doen met fietsers in de buurt. U kunt ze bestellen bij het BIVV, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel, tel. O2 762 48 93 of downloaden van www.bivv.be. Klik op Publicaties & materiaal en daarna op Informatie. De Fietsersbond verdedigt de belangen van de fietsers bij de overheid en bij particuliere instanties en ijvert voor een betere verkeersveiligheid en meer fietsenstallingen. De vereniging organiseert ook tochten en evenementen met een vooral educatief karakter, naast opleidingen rond de fiets in het verkeer. Fietsersbond vzw, Boomgaardstraat 22, bus 57, 2600 Berchem, tel. 03 231 92 95, www.fietsersbond.be en www.fietsersbond.be/brussel Pro Vélo, een vzw van de Gracq, de Franstalige tegenhanger van de Fietsersbond, organiseert fietstochten met gids, opleidingen in de scholen, evenementen, fietsverhuur... De vereniging is actief in Brussel, Henegouwen, Namen, Waals-Brabant en Luik. Pro Vélo, Londenstraat 15, 1050 Brussel, tel. 02 502 73 55, www.provelo.org Jocelyne Minet