Als algemeen principe geldt dat fietsers weggebruikers zijn zoals de andere. Zij moeten het verkeersreglement naleven. Bepaalde voorschriften zijn echter extra belangrijk.
...