De nieuwe echtscheidingswet (die in werking is getreden op 1 september 2007) bepaalt dat de onderhoudsuitkering voor de ex-echtgenoot automatisch wordt beperkt tot het aantal maanden of jaren dat het huwelijk geduurd heeft. Na deze periode vervalt ze. Heeft het huwelijk bijvoorbeeld drie jaar geduurd, dan mag de onderhoudsuitkering niet langer lopen dan drie jaar. Wel be-staat er op deze principiële regel één nuance: als er buitengewone om-standigheden voorliggen, kan...