Toen Marie het Facebookprofiel van de grootmoeder van haar partner wou afsluiten, bleek dat niet evident. Facebook beschermt zijn klanten met een procedure waardoor niet eender wie een profiel kan afsluiten. Dat zou tot misbruiken leiden. Een kopie van de overlijdensakte voorleggen volstond niet. Marie moest ook aantonen dat zij rechtstreekse familie van de overledene was. Maar wat is een direct familielid? Een kind, een ouder zijn geen probleem. Maar een broer? Je zou denken dat Facebook dit nader heeft gespecificeerd in de algemene voorwaarden, maar dat is niet zo. Een grijze zone. "Dat klopt", bevestigt advocaat Bart Van Besien, gespecialiseerd in wetgeving omtrent het internet. "We zitten met een maatschappelijke evolutie die een nieuw soort conflicten en geschillen met zich meebrengt en zoals vaak heeft het recht daar geen pasklaar antwoord voor. Bovendien komen hier verschillende zaken samen. Als iemand overlijdt, val je normaal gezien terug op de erfrechtregels uit het Burgerlijk Wetboek. De wet bepaalt wie je erfgenamen zijn. Maar bij een Facebook-profiel speelt ook het contract tussen de overledenegebruiker en de dienstverlener. Dat contract stopt als de gebruiker overlijdt. Het is dus de dienstverlener die bepaalt hoe een account kan worden stopgezet. En die regels zijn niet altijd even duidelijk of makkelijk terug te vinden."
...