U hebt een geweldig koopje op de kop getikt, maar bij thuiskomst blijkt dat er een scheurtje in het textiel zit dat u niet hebt opgemerkt. Kunt u het terugbrengen? Let wel: het gaat hier niet om louter omruilen omdat u bijvoorbeeld een verkeerde maat hebt meegenomen.
...

U hebt een geweldig koopje op de kop getikt, maar bij thuiskomst blijkt dat er een scheurtje in het textiel zit dat u niet hebt opgemerkt. Kunt u het terugbrengen? Let wel: het gaat hier niet om louter omruilen omdat u bijvoorbeeld een verkeerde maat hebt meegenomen. Als u al iets kunt doen, dan is het op basis van de garantiewet. Alle producten die u als consument in een winkel koopt vallen onder de Europese richtlijn koop en garantie, ook tijdens de solden. De richtlijn, die een garantietermijn van twee jaar bepaalt, is omgezet in de Belgische wet van 1 september 2004. Die stelt dat de eindverkoper aansprakelijk is voor elk gebrek dat bestaat bij levering van goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar. Duikt dit gebrek de eerste zes maanden op, dan gaat men er vanuit dat het al bestond op het moment van de koop. Als koper hoeft u dan niets te bewijzen, het is aan de verkoper om aan te tonen dat het defect door uw schuld is opgetreden. Maar diezelfde wet zegt ook dat dit enkel geldt voor een gebrek dat een normaal aandachtige consument niet had kunnen of had moeten opmerken. Een duidelijk voorbeeld is een schoen waarvan de hak er 's anderendaags afvalt. Bij een scheur in een kledingstuk is dit al heel wat vager en kan de verkoper dit betwisten. Het is duidelijk dat u in vele gevallen weinig hebt om op terug te vallen. U probeert dus in eerste instantie best tot een vergelijk met de verkoper te komen. Gaat hij hierop in, dan kunt u een schadevergoeding vragen in verhouding tot de schade. In de praktijk is het de verkoper die voorstelt om het product te herstellen of te vervangen zonder kosten voor de consument. U kunt ook overeenkomen de prijs te verlagen of het volledige bedrag terug te betalen, maar de verkoper kan dus andere, gelijkwaardige oplossingen aanbieden. Als vervanging niet mogelijk is of als dit niet binnen een redelijke termijn kan gebeuren, wat bij solden best kan voorvallen, dan kunt u volledige of gedeeltelijke terugbetaling vragen. Bewaar elk betalingsbewijs en verwittig zo snel mogelijk de verkoper zonder het product nog verder te gebruiken. Indien hij weigert mee te werken, schrijft u best een aangetekende brief waarin u de wettelijke garantie inroept. Indien dit niets oplevert, kunt u in laatste instantie naar de rechtbank stappen, maar de vraag is dan of dit voor een klein bedrag wel de moeite is. Voor info over consumentenbescherming: Contact Center van de Federale Overheidsdienst, ? 0800 12 033 en www.economie.fgov.be.Filip Godelaine