Theos is de oppergod van de berg Technos. Hij heeft concrete plannen met de mensheid en daarom stuurt hij reporter Homos naar het jaar 2030. Daar beleeft onze verslaggever vier situaties: hij wordt croupier in een elektronisch huiscasino, directeur in een rustoord, politieagent op straat en iemand die een huis komt kopen.
...

Theos is de oppergod van de berg Technos. Hij heeft concrete plannen met de mensheid en daarom stuurt hij reporter Homos naar het jaar 2030. Daar beleeft onze verslaggever vier situaties: hij wordt croupier in een elektronisch huiscasino, directeur in een rustoord, politieagent op straat en iemand die een huis komt kopen. In elke situatie wordt Homos geconfronteerd met een andere toekomst. Eén keer zien we een samenleving waar oudere mensen de geavanceerde technologie zo onder de knie hebben dat ze volop hun stempel op de maatschappij drukken. Een tweede toekomstbeeld toont het omgekeerde: de dictatuur van de jongeren. Hoewel ze een groot deel van de bevolking uitmaken, leiden de ouderen een marginaal en geïsoleerd leven. Ze hebben de technologie niet kunnen volgen en worden nu voortdurend gecontroleerd. Het kan nog anders worden in 2030! In een derde scenario bestaat er een grote kloof tussen een groep gezonde en begoede ouderen die de technologie volop gebruiken om hun leven te verbeteren, en een groep minder begoeden en minder gezonde mensen die niet mee zijn. Het vierde scenario is wellicht het sympathiekste: tussen nu en 2030 zien we meer en meer mensen die in opstand komen tegen de dictatuur van de computer. Het toneelstuk kreeg de titel Achter de schermen van de toekomst mee. Dat u het kunt bekijken in het Vlaams parlement is niet toevallig. De bedoeling is dat u achteraf een stevig potje discussieert over de toekomst die u graag zou zien. Daaruit kan het volgende Vlaams parlement dan lessen trekken voor toekomstige decreten. Het initiatief komt van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectendonderzoek (viWTA). "Het is goed dat we ook aandacht hebben voor de gevolgen die de technologisering in de toekomst zal hebben voor het dagelijks leven van honderdduizenden oudere mensen in Vlaanderen", zegt projectleider Stef Ste- yaert. "Normaal spelen we korter op de bal, maar hier wilden we zover vooruitkijken dat we onze fantasie in zekere zin ongebreideld konden laten spelen. Toch zijn de vier scenario's in het toneelstuk zeker géén sciencefiction. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke studies en op gesprekken die we begin dit jaar met experts in alle domeinen hebben gevoerd. Wat de toeschouwers zien, zijn dus realistische mogelijkheden!" Het project eindigt niet met het toneelstuk, zegt Stef Steyaert. "De nabespreking met de toeschouwers is even essentieel. Welke positieve en negatieve gevoelens hebben ze bij het kijken gevoeld? Daaruit willen we besluiten welke waarden en welke prioriteiten de Vlamingen in de toekomst het belangrijkste vinden. Die gieten we in adviezen die in het nieuwe Vlaams parlement zullen worden ingediend. Stel bijvoorbeeld dat de meeste mensen zich verzetten tegen het idee dat je je huisarts alleen nog kunt raadplegen via het internet en eventueel via een chip die in je lichaam is ingeplant. Dan is dat een belangrijk gegeven voor de komende jaren."l Voor lezers van Plus Magazine is er een speciale voorstelling van Achter de schermen van de toekomst: op zaterdag 29 mei om 10 uur (zie hieronder). l Er zijn ook nog plaatsen voor de normale namiddagvoorstellingen van vrijdag 28 mei en zaterdag 29 mei om 16.30 uur (inschrijven kan via tel. 02 552 40 50 of via de website www.viwta.be) Ludo Hugaerts