985 aanvragen om van familienaam te veranderen, werden e...

985 aanvragen om van familienaam te veranderen, werden er in 2019 bij de FOD Justitie ingediend. Van familienaam veranderen is geen recht, enkel een gunst. En je moet er ernstige redenen voor hebben. Je nieuwe naam mag ook niet tot verwarring leiden of jezelf en derden schaden.