van de verzekerden weet waarvoor hij...

van de verzekerden weet waarvoor hij/zij gedekt is. Dat in tegenstelling tot de prijs van HUN polis: 41 tot 48% weet niet hoeveel hij/zij precies betaalt. Onderzoek Corona Direct