van de pensioenen voor gescheiden echtgenoten gaat naar vrouwen. ...

van de pensioenen voor gescheiden echtgenoten gaat naar vrouwen. Dit pensioen is een 'afgeleid recht' omdat de ene partner een pensioenbedrag krijgt op basis van de tewerkstelling van de andere ex-partner. Andere afgeleide rechten zijn het overlevingspensioen en het gezinspensioen. Dit laatste bestaat niet voor ambtenaren.