Al verschillende jaren krijgen spaarders de waarschuwing om niet meer dan € 100.000 op een spaarrekening te laten staan. Waarom? Omdat dit het gewaarborgde bedrag is dat je niet zal kwijtspelen als je bank over de kop gaat. De waarborg werd in België, maar ook in de rest van Europa, in het leven geroepen na de financiële crisis van 2008. Maar de formulering laat vaak te wensen over. Het gaat immers niet alleen om het geld op je spaarrekening, maar om het globale bedrag dat je bij één en dezelfde bank hebt uitstaan, dus ook de kasbons die je bank uitgeeft en die op je effectenrekening staan.
...