1. Wat is beven?

Beven is de meest voorkomende bewegingsstoornis. Het gaat daarbij om onwillekeurige, ritmische bewegingen van de handen, de benen, de tong,... Ze kunnen zowel optreden wanneer het lichaam in rust is dan juist wanneer de persoon actief is. Voorts worden de verschillende vormen van tremor ingedeeld volgens hun frequentie (hoe snel de bevende bewegingen zijn) en hun amplitude (hoe groot de uitwijking is). Als de tremor optreedt wanneer het lichaam in rust is en afneemt wanneer de persoon actief wordt, spreekt men van een 'rusttremor'. Als het beven begint wanneer de persoon een bepaalde handeling probeert te verrichten, hebben we te maken met een 'intentietremor'. 'Posturale tremor' kan optreden wanneer iemand zijn armen of benen een tijdlang omhoog of opzij houdt. Het beven stopt dan zodra hij of zij zich weer ontspant. 'Fysiologische tremor' tenslotte komt voor als iemand erg zenuwachtig of angstig is, veel cafeïne drinkt of stimulerende middelen gebruikt, afkickt van overdreven alcoholgebruik of bij een gedaalde suikerspiegel (hypoglycemie) en een verhoogde schildklierwerking (hyperthyroïdie).
...