Overschakelen op generische en goedkope geneesmiddelen scheelt voor de consument - zeker als hij continu medicatie nodig heeft - een flinke slok op de borrel. Toch blijven er nog heel wat misverstanden en twijfels bestaan over generieken. Zijn deze kopiegeneesmiddelen wel even doeltreffend en veilig? Apothekers Frie Niesten en Luc Hutsebaut (Christelijke Mutualiteiten) geven een antwoord op een aantal veel gestelde vragen.
...